M?u iPhone th? h? th? ba ch?y h? di?u hÃ*nh iOS 5.1.1 du?c phân ph?i chÃ*nh hãng t?i Vi?t Nam v?i giá 7 tri?u d?ng cho model 8GB.

iPhone 3GS v?a tr? l?i th? tru?ng Vi?t Nam du?i hình th?c...