Bn chung cư Điện lực khuyến mi lớn tết 2014


Gi bn chung cư điện lực từ 27,4 tr/m2 (căn diện tch lớn) đến 27,9tr/m2 (căn diện tch nhỏ).


Diện tch cn lại tại chung cư điện lực Hei...